Zakłady opiekuńcze

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Jeśli nie możesz zapewnić choremu opieki w domu możesz ubiegać się o skorzystanie z form opieki całodobowej tzw. „instytucjonalnej”. W zależności od sytuacji, a w szczególności od stanu zdrowia podopiecznego i możliwości opiekuńczych rodziny istnieją różne instytucje świadczące całodobowe usługi opiekuńcze finansowane i współfinansowane przez NFZ lub opiekę społeczną. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jakich sytuacjach i naj jakich warunkach możliwe jest skorzystanie z zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej zapraszamy do skorzystania z poniższej lekcji.

Poradnik

X/X
Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO) lub opiekuńczo-lecznicze (ZOL) – dalej nazywane Zakładami Opiekuńczymi – są placówkami służby zdrowia, pełnią podobne funkcje i w praktyce niewiele się różnią. Zapewniają całodobową opiekę i pielęgnację, rehabilitację oraz kontynuację leczenia dla osób niewymag...