Wsparcie finansowe

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Troska nad osobą chorą jest w wielu aspektach obciążająca. Jednym z tych aspektów jest budżet domowy. Sprawowanie opieki jest kosztochłonne dlatego w określonych warunkach istnieją możliwości pozyskania dodatkowych środków materialnych w postaci dodatku lub zasiłku pielęgnacyjnego. Więcej informacji o możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na opiekę nad podopiecznym znajdziesz w lekcji.

Zapraszamy

Poradnik

X/X
Wsparcie finansowe Opieka nad osobą chorą oprócz tego, że wymaga wysiłku emocjonalnego i fizycznego, jest również kosztowna. Istnieją dwa rodzaje świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą chorą: dodatek pielęgnacyjny  zasiłek piel...