Ubezwłasnowolnienie

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Masz problem z odebraniem listu z urzędu pocztowego dla Twojego podopiecznego? Twój podopieczny sam nie jest w stanie wyrazić swojej woli? A może obawiasz się o konsekwencje decyzji jakie może podjąć nie będąc ich sam świadomy? Możliwe, że z uwagi na toczący się proces chorobowy podopieczny, którym się opiekujesz, nie jest sam w stanie podejmować decyzji, albo mogą być one dla niego opłakane w swoich skutkach. Jeśli któraś w powyższych sytuacji jest Ci bliska, w tej lekcji dowiesz się na temat ubezwłasnowolnienia i stanowienia opiekuna prawnego.

Zapraszamy

Poradnik

X/X
Ubezwłasnowolnienie Problemy podejmowania decyzji przez osobę nieświadomą. Czy wyznaczenie przez sąd prawnego opiekuna może być rozwiązaniem? Każda osoba opiekująca się chorym i niedołężnym członkiem rodziny boryka się z różnymi trudnościami. Większość z nich wiąże się z codzienną opieką...