Prawa pacjenta

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Często cytowane powiedzenie „nieznajomość prawa szkodzi” dotyczy również praw pacjenta. Opiekując się osobą chorą w kontakcie z pracownikami służby zdrowia możesz doświadczać trudności wynikających z łamania praw Twojego podopiecznego. Pomóc może świadomość jakie są podstawowe prawa pacjenta oraz gdzie szukać pomocy w przypadku ich łamania. W poniższej lekcji zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące praw pacjenta.

Poradnik

X/X
Prawa pacjenta - to warto wiedzieć Opiekując się chorym bliskim, pamiętaj o tym, że w świetle prawa jest on pacjentem, któremu przysługują określone prawa. Warto te prawa znać i odwoływać się do nich w każdej sytuacji, w której nie są respektowane. Podczas wizyt w przychodniach, w szpitalach c...