Pomoc opiekuńcza

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Potrzeba zapewnienia osobie niesamodzielnej opieki w domu zazwyczaj zachodzi nagle. Może właśnie jesteś w takiej sytuacji? Może stajesz twarzą w twarz z wieloma problemami, które wymagają szybkiego rozwiązania? System opieki w Polsce nie zapewnia kompleksowej opieki i większość zadań może pozostać na Twoich barkach. Przedstawienie form i zakresu pomocy o jaki możesz się starać i takiej jaka się Tobie należy w związku ze sprawowaniem opieki w warunkach domowych stanowi treść poniższej lekcji. Dowiedź się: kiedy i jakie świadczenia są realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jakie przez pielęgniarską opiekę długoterminową a jakie przez pomoc opiekuńczą.

Poradnik

X/X
Drugą formę wsparcia stanowi pomoc typowo opiekuńcza, m.in. spędzanie czasu z chorym, wyjście z nim na spacer, posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku oraz pomoc w jego spożyciu – czyli wszystko, co stanowi pomoc dla chorych, a znaczne odciążenie dla ich ro...