Opieka pielęgniarska

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Szkolenie z opieki pielęgniarskiej

Do roli opiekuna trudno się przygotować. Sytuacja zapewnienia opieki osobie przewlekle chorej w domu zazwyczaj przychodzi nagle. Być może aktualnie jesteś w takiej sytuacji i musisz stanąć twarzą w twarz z wieloma problemami, które wymagają szybkiego rozwiązania?

Jeśli nie wiesz jakie świadczenia przysługują osobom długotrwale chorym, lecz niekwalifikującym się do leczenia szpitalnego zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami.

W poniższej lekcji przedstawiamy formy i zakres pomocy o jaki możesz się starać i takiej jaka się Tobie należy w związku ze sprawowaniem opieki w warunkach domowych.

Dowiedz się: kiedy i jakie świadczenia realizuje POZ, opieka pielęgniarska, a jakie pomoc społeczna? W prosty i szybki sposób wyjaśniamy, w jaki sposób działają poszczególne placówki, czego możemy oczekiwać, a także kto kwalifikuje się do poszczególnych świadczeń.

Poradnik

X/X
Możemy skorzystać z opieki pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W tym wypadku wystarczy deklaracja wyboru na realizację świadczeń gwarantowanych pielęgniarki POZ, którą taką składa się w wybranej przez siebie przychodni. Deklarację wyboru pielęgniarki POZ można także złożyć odrębnie w inn...