Jak radzić sobie w trudnej roli opiekuna

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Rola opiekuna bywa trudna z wielu przyczyn i nieść może za sobą różne konsekwencje. Opieka nad osobą niesamodzielną w domu jest wyzwaniem dla twoich sił fizycznych, doświadczanych emocji czy budżetu. W poniższej lekcji zamieszczamy informacje dotyczące zagrożeń płynących z pełnienia roli opiekuna oraz wskazówki dotyczące radzenie sobie z nimi. Nigdy nie zapominaj o tym, że o siebie też trzeba zadbać! 

Poradnik

X/X
Choroba przewlekła wywołuje w życiu rodziny poważny kryzys. Zmianie ulega zwykle system wartości, rytm życia, pełnione role i zadania. Zachodzi konieczność przeorganizowania wielu spraw, jednak przede wszystkim rodzina musi poradzić sobie z lękiem, żalem, bezsilnością, niepewnością i przeciążeniem....