Domy pomocy społecznej

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Jeśli nie możesz zapewnić choremu opieki w domu, możesz ubiegać się o skorzystanie z form opieki całodobowej tzw. „instytucjonalnej”. W zależności od sytuacji, a w szczególności od stanu zdrowia podopiecznego i możliwości opiekuńczych rodziny istnieją różne instytucje świadczące całodobowe usługi opiekuńcze finansowane i współfinansowane przez NFZ lub opiekę społeczną. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jakich sytuacjach i na jakich warunkach możliwe jest skorzystanie z zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej zapraszamy do skorzystania z poniższej lekcji.

Poradnik

X/X
Placówkami zapewniającymi całodobową opiekę są również domy pomocy społecznej. Są one przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić...