Rodzaje informacji gromadzonych przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat” i sposoby ich wykorzystywania

Korzystanie z serwisu internetowego Projektu Damy Radę realizowanego przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat” jest:

  • anonimowe – użytkownik korzysta z części serwisu nie podając swoich danych osobowych
  • nie anonimowe - po udostępnieniu danych osobowych przez użytkownika, chronione hasłem znanym wyłącznie użytkownikowi

Rodzaje informacji: login, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres lub identyfikator e-mail, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, data urodzenia, numer telefonu.

Dodatkowo użytkownik może dostarczyć innych informacji związanych z jego stylem życia.


Sposoby wykorzystywania informacji przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat”

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” zbiera dane osobowe użytkowników serwisu internetowego, w celu dostarczania informacji o produktach, usługach i promocjach, przeprowadzania badań rynkowych lub badań satysfakcji klienta, prowadzenia korespondencji, udostępniania usługi subskrypcji, bądź w sytuacji, gdy wymaga tego praca aplikacji, jak również na potrzeby działań marketingowych prowadzonych przez Grupę Kapitałową TZMO lub na jej zlecenie przez podmiot niezależny. Dane osobowe są gromadzone również w celu rozwijania współpracy biznesowej z kontrahentami oraz w celu przesłania bezpłatnych próbek produktów.


Cookies

1. Witryna w celu przechowywania danych korzysta z plików cookies. 

2. Przez serwis internetowy Projektu Damy Rade są gromadzone informacje, przy użyciu mechanizmu tzw. „cookies”. Są to małe pliki, zawierające informacje o preferencjach użytkownika, które użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować ich tworzenie korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową. 
Wykorzystujemy je, aby użytkownik mógł spersonalizować wygląd serwisu WWW, oraz aby udoskonalać użyteczność serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) Cookies „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

b) „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  • utma – ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmb – ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmc – ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmz – ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • PHPSESSID –  zmienna sesji PHP wykorzystywana w celach bezpieczeństwa

 _utmc to plik cookie sesji; jest usuwany w chwili końca sesji. Wszystkie inne pliki cookie są plikami trwałymi i wygasają odpowiednio po: 2 latach, 30 minutach i 6 miesiącach. Aby zasięgnąć więcej informacji o tych plikach, prosimy odwiedzić http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/.

5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies – wyłączyć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu głównym Twojej przeglądarki – zakładce „Pomoc”. 

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenia funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Poufność informacji

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” oraz Spółki Grupy Kapitałowej TZMO nie przekazują danych osobowych swoich klientów żadnym nieupoważnionym osobom trzecim – wykorzystują je wyłącznie do własnych celów marketingowych, w obrębie Grupy Kapitałowej TZMO. Dzielimy się tymi danymi jedynie z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu, ale nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zleconych przez nas usług albo, gdy istnieje konieczność dostosowania się do uregulowań prawnych. Możemy ujawniać informacje o użytkownikach, kiedy jest to wymagane przez prawo.


Ochrona danych osobowych

Dane osobowe udostępniane przez użytkownika w niniejszym serwisie podlegają ochronie na podstawie prawa polskiego. Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” chroni dane osobowe, znajdujące się w jej posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem, poprzez tworzenie odpowiednich procedur kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz 926).


Aktualizacja informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych będzie aktualizowana niezwłocznie po wprowadzeniu zmian w naszych procedurach dotyczących informacji. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie zasad niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.


Zabezpieczenia

Dokładamy starań, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.


Aktualizacja i usunięcie danych osobowych

Użytkownik serwisu ma prawo wglądu, usunięcia bądź modyfikacji swoich danych osobowych. Uzyskanie informacji o danych osobowych, ich aktualizacja i usunięcie może się odbyć poprzez wysłanie wiadomości na adres:

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Polska

Do przesłanego zgłoszenia powinny zostać dołączone następujące informacje, które zostaną użyte jedynie w celu realizacji zgłoszenia: imię i nazwisko, adres e-mail, określenie oczekiwanej usługi (informacja o posiadanych danych osobowych, ich modyfikacja bądź usunięcie).